Skip to content

For members of the Local Government Pension Scheme in England and Wales

Videos

Watch our short videos to learn more about the LGPS and your options as a member of the Scheme.

Beth yw pensiwn (01:39)

Pwysigrwydd cynilo ar gyfer diweddarach mewn bywyd, sut rydych chi'n ymuno â'r CPLlL a'ch cyflogwr yn talu i mewn hefyd.

Download transcript

Sut mae'ch pensiwn yn gweithio (01:49)

Sut mae cyfrifon pensiwn yn gweithio a beth sy'n digwydd os byddwch chi'n gadael y CPLlL cyn i chi gymryd eich pensiwn.

Download transcript

Gofalu am eich pensiwn (01:54)

Faint rydych chi'n ei dalu a sut y gallwch chi gynyddu neu leihau eich taliadau.

Download transcript

Amddiffyniad i chi a'ch teulu (01:38)

Sut mae'r CPLlL yn gofalu amdanoch chi a'ch anwyliaid trwy ddarparu amddiffyniad os bydd yn rhaid i chi ymddeol oherwydd afiechyd ac ystod o fuddion marwolaeth

Download transcript

Bywyd ar ôl gwaith (01:48)

Sut a phryd y gallwch chi gymryd eich pensiwn a'r penderfyniadau y bydd yn rhaid i chi eu gwneud.

Download transcript

Eich Lwfans Blynyddol (03:41)

Mae rheolau treth yn cyfyngu faint o bensiwn y gallwch ei gronni bob blwyddyn heb orfod talu tâl treth. Mae'r fideo hon yn esbonio sut mae'r lwfans blynyddol yn gweithio.

Download transcript

Eich Lwfans Oes (03:02)

Mae rheolau treth yn cyfyngu ar faint o bensiwn y gallwch ei gronni dros eich oes heb orfod talu tâl treth. Mae'r fideo hon yn esbonio sut mae'r lwfans oes yn gweithio.

Download transcript

Trosglwyddo’ch pensiwn (03:19)

Beth i'w ystyried os ydych chi'n ystyried trosglwyddo'ch pensiwn i gynllun cyfraniadau diffiniedig.

Download transcript


Was this page helpful?