Skip to content

For members of the Local Government Pension Scheme in England and Wales

Videos

Watch our short videos to learn more about the LGPS and your options as a member of the Scheme.

Datrysiad McCloud (02.00)

Mae'r llysoedd wedi dyfarnu bod darparu tanategiad i aelodau hŷn yn unig yn gwahaniaethu ar sail oed. Newidiodd rheolau’r CPLlL ar 1 Hydref 2023 i ddileu’r gwahaniaethu hwn. yr enw ar hyn yw’r datrysiad McCloud.

Download transcript for “Datrysiad McCloud” (PDF 20KB)

Beth yw pensiwn (01:39)

Pwysigrwydd cynilo ar gyfer diweddarach mewn bywyd, sut rydych chi'n ymuno â'r CPLlL a'ch cyflogwr yn talu i mewn hefyd.

Download transcript for “Beth yw pensiwn” (PDF 20KB)

Sut mae'ch pensiwn yn gweithio (01:49)

Sut mae cyfrifon pensiwn yn gweithio a beth sy'n digwydd os byddwch chi'n gadael y CPLlL cyn i chi gymryd eich pensiwn.

Download transcript for “Sut mae'ch pensiwn yn gweithio” (PDF 20KB)

Gofalu am eich pensiwn (01:54)

Faint rydych chi'n ei dalu a sut y gallwch chi gynyddu neu leihau eich taliadau.

Download transcript for “Gofalu am eich pensiwn” (PDF 20KB)

Amddiffyniad i chi a'ch teulu (01:38)

Sut mae'r CPLlL yn gofalu amdanoch chi a'ch anwyliaid trwy ddarparu amddiffyniad os bydd yn rhaid i chi ymddeol oherwydd afiechyd ac ystod o fuddion marwolaeth

Download transcript for “Amddiffyniad i chi a'ch teulu” (PDF 23KB)

Bywyd ar ôl gwaith (01:48)

Sut a phryd y gallwch chi gymryd eich pensiwn a'r penderfyniadau y bydd yn rhaid i chi eu gwneud.

Download transcript for “Bywyd ar ôl gwaith” (PDF 20KB)

Eich Lwfans Blynyddol (03:41)

Mae rheolau treth yn cyfyngu faint o bensiwn y gallwch ei gronni bob blwyddyn heb orfod talu tâl treth. Mae'r fideo hon yn esbonio sut mae'r lwfans blynyddol yn gweithio.

Download transcript for “Eich Lwfans Blynyddol” (PDF 23KB)

Eich Lwfans Oes (03:02)

Mae rheolau treth yn cyfyngu ar faint o bensiwn y gallwch ei gronni dros eich oes heb orfod talu tâl treth. Mae'r fideo hon yn esbonio sut mae'r lwfans oes yn gweithio.

Download transcript for “Eich Lwfans Oes” (PDF 22KB)

Trosglwyddo’ch pensiwn (03:19)

Beth i'w ystyried os ydych chi'n ystyried trosglwyddo'ch pensiwn i gynllun cyfraniadau diffiniedig.

Download transcript for “Trosglwyddo’ch pensiwn” (PDF 21KB)


Was this page helpful?